Romani in Emirate

comunitate romaneasca in EAU

Vizite in Romania ale cetatenilor straini: acte si proceduri

Strainilor li se poate acorda viza de scurta sedere cu una sau mai multe calatorii ,daca prezinta misiunilor diplomatice si oficiilor consulare invitatie scrisa din partea unei persoane fizice sau juridice, in urmatoarele scopuri:

VIZITA – pot face invitatii cetatenii romani cu domiciliul in Romania sau strainii posesori ai unui permis de sedere valabil,cu prezentarea dupa caz a urmatoarelor documente:
 • cartea de identitate pentru cetatenii romani sau permisul de sedere pentru straini, in original si in copie;
 • dovada asigurarii conditiilor de cazarea strainului invitat;
 • dovada posibilitatilor de asigurare a intretinerii strainului invitat in cuantum de 30 euro/zi pentru intreaga perioada pentru care este invitat (extras de cont bancar, adeverinta de salariu);
 • copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat apartinand strainului invitat;
 • doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;
 • taxe

TURISM – pot face invitatii, nominal pentru fiecare strain invitat, societati comerciale, cu prezentarea urmatoarelor documente:
 • certificatul de inmatriculare si statutul societatii comerciale, in original si in copie;
 • imputernicirea din partea societatii comerciale pentru persoana desemnata sa invite in numele acesteia;
 • cartea de identitate sau permisul de sedere, dupa caz, al persoanei imputernicite;
 • copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat apartinand strainului invitat;
 • doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;
 • taxe

AFACERI - pot face invitatii,de regula pentru 3 persoane simultan,societati comerciale cu sediul in Romania. . In numele societatilor comerciale pot invita numai persoanele care sunt desemnate, conform legii, sa reprezinte societatea comerciala ori sunt detinatoare ale majoritatii capitalului social. In acest caz este necesara prezentarea urmatoarelor documente:
 • certificatul de inmatriculare si statutul societatii comerciale, in original si in copie;
 • dovada calitatii persoanei care invita in numele societatii comerciale;
 • cartea de identitate sau permisul de sedere, dupa caz, al persoanei imputernicite;
 • copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat apartinand strainului invitat;
 • doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;
 • dovada asigurarii conditiilor de cazare a strainului invitat pe perioada sederii in Romania

TAXE
 • 19 lei-taxa consulara –se achita la Trezorerie
 • 3 lei taxa cerere - se achita la Trezorerie
 • 1 leu-contravaloarea formularelor pentru invitati

ACTE NECESARE pentru prelungirea dreptului de şedere temporara în Romania pentru cetatenii straini, membrii de familie ai cetatenilor straini casatoriti cu cetateni romani:

 • PASAPORT (original si copie + ultima intrare în Romania)
 • FOTOGRAFIE color tip pasaport
 • TAXEDOVADA ASIGURARII SOCIALE DE SANATATE - de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate
 • 3 LEI - taxa cerere se achita la Trezorerie
 • 7 LEI - taxa carte rezidenta - se achita la Primaria
 • Taxa extrajudiciara de timbru (timbru fiscal sau contravaloarea acestuia) -1 LEU
 • ADEVERINTA MEDICALA - eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune în pericol sanatatea publica
 • DECLARATIA CETATEANULUI ROMAN PRIN CARE ISI ASUMA RASPUNDEREA ASIGURARII SPATIULUI DE LOCUIT
 • ACT SPATIU (original + copie)
 • CERTIFICAT DE NASTERE COPIL (original + copie)
 • CERTIFICAT DE CASATORIE (original + copie)
 • CARTE DE IDENTITATE (sot,sotie - original + copie)

Notă : Cartea de rezidenta temporara se elibereaza pe o perioada de pana la 5 ani

ACTE NECESARE CETATENILOR STRAINI PENTRU OBTINEREA DREPTULUI DE SEDERE TEMPORARA IN SCOP DE ANGAJARE IN MUNCA

 • PASAPORT-original si copie xerox+ultima intrare in Romania
 • DOVADA DETINERII LEGALA A SPATIULUI DE LOCUIT
 • AUTORIZATIA DE MUNCA
 • CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA (vizat de I.T.M.)
 • ADEVERINTA MEDICALA - din care sa rezulte ca este apt de munca
 • Certificat de atestare fiscala privind achitarea la zi a datoriilor catre bugetul statului
 • 2 foto color;
 • taxe:
 • 252 lei-la C.E.C.FOCSANI-taxa permis de sedere temporara
 • 3lei-la TREZORERIA FOCSANI-taxa cerere
 • 60$- schimbati la Casa de Schimb Valutar contravaloarea se depune la TREZORERIA FOCSANI
 • 1 leu-taxa timbru extrajudiciar

Prelungire ulterioara

 • PASAPORT -original si copie xerox + ultima intrare in Romania;
 • FOTOGRAFIE color tip pasaport;
 • TAXEDOVADA DETINERII LEGALA A SPATIULUI DE LOCUIT
 • 3 lei - taxa cerere- la Trezorerie;
 • 60$ - taxa viza- se schimba la Casa de schimb valutar-contravaloarea se depune la Trezorerie;
 • 252 lei-taxa permis-care se achita la C.E.C .
 • timbru fiscal 1 leu;
 • ADEVERINTA MEDICALA - din care sa rezulte ca este apt de munca
 • CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA (original/copie);
 • PERMISUL DE MUNCA VALABIL (eliberat de Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca-original/copie);
 • ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA DREPTULUI DE SEDERE TEMPORARA PENTRU STRAINI VENITI IN ROMANIA IN SCOP DE STUDII

Conform O.U.G. 194/2002 (modificata si completata ulterior)privind Regimul strainilor in Romania

 • PASAPORT - original si copie xerox + ultima intrare in Romania
 • FOTOGRAFIE color -tip pasaport
 • ADEVERINTA ELIBERATA DE INSTITUTIA DE INVATAMANT FRECVENTATA ,in care sa precizeze forma de invatamant si anul de studiu;
 • SCRISOARE DE ACCEPTARE LA STUDII eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania ;
 • DOVADA SPATIULUI DE LOCUIT ;
 • ADEVERINTA MEDICALA - eliberata de medicul de familie -din care rezulta ca nu sufera de boli care pun in pericol sanatatea publica;
 • Timbru fiscal -1 leu .

NOTA : Pentru studenti prelungirea dreptului de sedere se poate face daca:

 • studiaza la o institutie de invatamant acreditata, forma de invatamant de zi ;
 • face dovada achitarii taxei de studii pentru cel putin un an;
 • face dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de cel putin salariul minim net pe tara lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza

ACTELE NECESARE PRELUNGIRII DREPTULUI DE SEDERE TEMPORARA IN ROMANIA IN SCOP DE ACTIVITATI COMERCIALE

 • documentul de trecere a frontierei de stat ;
 • certificat constatator eliberat de O.N.R.C. – Ministerul Justitiei din care sa rezulte: calitatea solicitantului ( actionar sau asociat ) si functia detinuta ( administrator, director, etc.); denumirea si sediul social al societatii comerciale;date privitoare la capitalul social si aportul asociatilor la capitalul social;mentiuni efectuate la comunicarea instantelor de judecata;daca la adresa sediului social sunt înregistrate si alte societati comerciale.
 • certificatul de înmatriculare al societatii comerciale(original / copie);
 • actele constitutive ale societatii comerciale ( original / copie);
 • hotarârea judecatoreasca de înfiintare a societatii comerciale( original / copie);
 • documente din care sa rezulte ca investitia se afla în derulare conform cu obiectul de activitate si în virtutea planului de afaceri, avizat de A.R.I.S. ( original / copie);
 • dovada fondurilor necesare derularii investitiei în conformitate cu obiectul de activitate si a planului de afaceri ( aceasta dovada se face în conditiile stipulate la art. 51 alin. 3 / O.U.G.194/2002republicata); Dovada mijloacelor de întretinere poate fi facuta cu adeverinta de salariu, talon de pensie, declaratie privind impozitul pe venitul global, extras de cont bancar ori alte documente echivalente.
 • dovada mijloacelor de întretinere în cuantum de 500 Euro lunar, pentru asociat si 700 Euro lunar, pentru actionar, pe perioada valabilitatii permisului de sedere ;
 • dovada detinerii legale a spatiilor pentru sediu social si pentru punctele de lucru ( contract vînzare-cumparare,contract închiriere, etc.; original / copie);
 • dovada detinerii legale a spatiului de locuit ( original / copie);
 • dovada asigurarii medicale ( original / copie);
 • adeverinta medicala din care sa rezulte ca nu sufera de boli care sa puna în pericol sanatatea publica;
 • 2 fotografii recente
 • taxe

ACTELE NECESARE PRELUNGIRII ULTERIOARE DREPTULUI DE SEDERE TEMPORARA IN ROMANIA IN SCOP DE ACTIVITATI COMERCIALE

 • pasaport ( original / copie xerox + ultima intrare in Romania);
 • certificat constatator eliberat de O.N.R.C.–Ministerul Justitiei din care sa rezulte:certificatul de înmatriculare al societatii comerciale ( original/copie);
 • calitatea solicitantului si functia detinuta
 • denumirea si sediul social al societatii comerciale;
 • date privitoare la capitalul social, durata societatii;
 • mentiuni efectuate la comunicarea instantelor de judecata;
 • daca la adresa sediului social sunt înregistrate si alte societati comerciale;
 • aportul asociatilor la capitalul social;
 • ultimul certificat de înscriere de mentiuni ;
 • certificat emis de Ministerul Finantelor Publice care sa cuprinda indicatorii:
 • cifra de afaceri, investitii totale, contul de profit si pierdere, dividente calculate si platite asociatilor ori reinvestite conform ultimei situatii financiare anuale simplificate / ultima situatie financiara simplificata ( bilantul la 31.12.
 • dovada mijloacelor de întretinere în cuantum de 500 Euro lunar /asociat sau 700 Euro lunar/ actionar, rezultata din activitatea desfasurata pe teritoriul României;dovada detinerii legale a spatiilor pentru sediul social si punctele de lucru ( contract de vînzare-cumparare, contract de închiriere, contract de comodat, etc. original / copie);
 • Nota : În cazul invesitiilor mai mari de 100 000 Euro sau daca au fost create peste 25 de locuri de munca, dovada mijloacelor de întretinere se poate face si cu alte documente legale;
 • Pentru investitii mai mari de 200 000 Euro sau daca au fost create peste 50 de locuri de munca nu este necesara dovada mijloacelor de întretinere.
 • dovada detinerii legale a spatiului de locuit ( original / copie);
 • dovada asigurarii medicale (original / copie)- pe o perioada de 1 an de zile;
 • adeverinta medicala din care sa rezulte ca nu sufera de boli care sa puna în pericol sanatatea publica;
 • 1fotografie recenta ;
 • taxe - 252 lei la CEC, 60$, 3 lei

Nu poti comenta pana nu esti logat